สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
 
 

>>ภาพกิจกรรมโรงเรียนถนนหักพิทยาคม<<

ท่านผู้อำนวยการสุรธี เครือบคนโท ท่านรองวิชัย เรืองจำรัส พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนถนนหักพิทยาคมนำปัจจัยร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีวางศิลาฤกษ์ พระรัตนมงคลเทพเนรมิต
ณ วัดใหม่เรไรทอง (13-14 มกราคม 2561) >>ดูเพิ่มเติมคลิก<<


ขอขอบคุณ หจก.ทวีกิจเซ็นเตอร์ ที่สนับสนุน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุนในโครงการ ต้นกล้าคุณธรรม ครั้งที่ 8 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2561 ในการนี้มีนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และมีกิจกรรม
ร่วมกันสวดมนต์ บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วย (13 มกราคม 2561)
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<
คณะครูนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ถนนหักและองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต (13 มกราคม 2561)
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<

>>>คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน วันธรรมสวนะ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 และในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่ 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561

       
>>>ผักปลอดสารพิษ นักเรียนปลูกและได้นำมาขายให้กับคณะครู
#สถานศึกษาพอเพียง (8 มกราคม 2561)
       
>>>ท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโทพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ได้นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายอำเภอยุทธนา พิทยานันทกุล,
ประธานกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
       
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2561
         
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างพระประธาน ประจำโรงเรียนขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกมลรัตน์ ฉีมพาลี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาหลักสูตรและการสอน
(19 ธันวาคม 2560)
       
>>>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ทำความดีโดยการออกพื้นที่ตลาดนัดเพื่อขอรับบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและศาลาที่พักนักเรียน
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทอด ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม (7 ธันวาคม 2560)
1 2 3 4 5
6 7 8 9  
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีรัชการที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทย
       
>>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูวนิชา หาญสุวรรณ สอนรายวิชาฟิสิกส์
ด้วยความยินดี(21 พฤศจิกายน 2561)
1 5 4 7
8 6 2 3
>>>โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ
วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (19 พฤศจิกายน 2561)
1 6 9 13
20 24 26 3
4 2 5 12
14 15 16 21
25 31 32 30
29 33 35 36
28 27 23 22
7 10 19 18
11 17 8 34

 

 

 

 

 


 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม