1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 
1

 

ขอแสดงความยินดีกับโครงการ Hello Massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
โครงการต่อเนื่องที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ และเป็นตัวแทนมาเข้าร่วม
กิจกรรมถอดบทเรียน ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2562 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ต จังหวัดปทุมธานี >>อ่านเพิ่มเติม

1อพม.น้อย โครงการ Hello massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เข้าร่วมแสดง
ผลงาน ในงาน Thailand Social Expo 2019 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562
ณ อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1 1 1
1 1 1

1โครงการ Hello massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
(ชนะเลิศระดับประเทศปี2558-2560) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ
"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share"ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต
(Miracle of Life)ประจำปี 2562 รุ่นที่1
และนายชัยพันธ์ จงคูณกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ(IDOL)
การเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

1 1 1

https://bangkok-today.com/web/pV89n

https://blog.addnine.com/web/comman/news/5c8a470357fdb4647f50e482

https://www.facebook.com/894452837259204/posts/2072079299496546/ 

 

 

 VDO แนะนำโรงเรียนในกิจกรรม OpenHouse 2562  VDO แนะนำโรงเรียนในกิจกรรม MOU

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1>19 กรกฎาคม 2562< โรงเรียนถนนหักพิทยาคมประกาศเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 599,900 บาท
(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

 

1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ศิลปะ-ดนตรี)

3 3 3 3 3 3 33 3 3 3
3
3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3

2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 (ศิลปะ-ดนตรี)

1 1

3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (คอมพิวเตอร์)

2 2 2 2 2

1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการ >>>คลิก<<<

 

 
- ประจำปี การศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา
1

 

 

 
 
1
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

1
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 

 

1

AMSS++ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1SMSS++ระบบสนับสนุน
การบริหาร จัดการสถานศึกษา
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2560
-ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการ 
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ)

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ. 2561
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ